Rätt om tredje steg i jobbskatteavdrag

Det kan inte påtalas för många gånger: Regeringen gör rätt i att fortsätta skattesänkningarna för låg- och medelinkomsttagare. Västerbottens-Kuriren skriver i ledaren Steg i rätt riktning:

Strategiskt är det av stor betydelse att regeringen mandatperioden ut fullföljer den sysselsättningsfrämjande politiken. Det handlar om förtroende och att stå fast vid föresatserna. Redan på drygt ett år är effekten av vidtagna åtgärder uppenbar. Fler kommer i arbete och belastningen på trygghetssystemen minskar. Det ger både ökade skatteinkomster och minskade utgifter i de sociala försäkringsformerna.
Höginkomsttagarna tjänar på varje typ av skattelättnad. Under det långvariga socialdemokratiska styret var det nästan enbart de med höga inkomster som gynnades. Låg- och medelinkomsttagarna märkte inte av de reformer som genomfördes. Låginkomsttagarna förblev hårt beskattade och släpade allt mer efter i löneutvecklingen.

Ja, inför nästa val bör Alliansen gång på gång på gång påminna folket om de specialdestinerade skattesänkningar för miljardärer som socialdemokraterna införde, medan man lät sjukvårdsbiträden slava under världens högsta skatter.
Är det någon regering som står på de sämre ställdas sida så är det den som låter människor behålla mer av förtjänsten av utfört arbete, istället för att tvinga in dem i bidragssystem. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen