Petraeus: betydelsefulla men ojämna framgångar i Irak

Utskottsutfrågningarna i amerikanska kongressen har nu börjat av general David Petraeus, befälhavare i Irak. Han rapporterar just nu om utvecklingen sedan han tog över befälet för ungefär ett år sedan och startade motoffensiv (the surge). Han inleder med en rak och militäriskt kort summering: framgångarna i Irak är betydelsefulla men ojämna. Se mer hos CNN, Petraeus: Progress in Iraq ’significant but uneven’. Se utfrågningen direkt på internet hos C-Span.
Petraeus sa att han vill se en 45-dagar lång period av utvärdering när den sista av de fem extrabrigaderna, som Bush beslutade sända till Irak i januari 2007 för en motoffensiv, dragits tillbaka i slutet av juli. Därefter avser han att ta ställning till om han kan rekommendera ytterligare reducering av truppnärvaron, rapporterar AP i Petraeus wants troop drawdowns suspended.
USA:s ambassadör i Irak Ryan Crocker medverkar också, och redogör för utvecklingen på den civila sidan. Han nämner bland annat ett möte som ska hållas i Sverige om detta, där många nationer kommer att medverka. Efter 35 år av diktatur är det svårt i Irak, säger han, men det är ingalunda omöjligt att utveckla ett säkert och demokratiskt Irak.
De som är emot den officiella politiken måste tala om exakt vad de vill göra istället och varför det skulle vara bättre än den strategi som Petraeus nu genomför. Jag har inte hört någon alternativ handlingslinje överhuvudtaget, ännu mindre någon som framstår som ansvarsfull och genomtänkt. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen