Ohållbar multikulturalism rullas nu tillbaka

En ny utredning föreslår att arrangerade barnäktenskap där ett barn i Sverige gifts bort med någon i utlandet ska ses som människohandel, om pengar ingår i uppgörelsen mellan berörda familjer för att få äktenskap till stånd.
Det är ett tydligt exempel på att Sverige överger mulitkulturalismen för att hävda svensk rätt.  
I Sverige gifts inte barn bort i en byteshandel. Den kulturen ska bli belagd med fängelsestraff för de föräldrar som försöker avvika från svenska traditioner.
Det är naturligtvis helt rätt. Göteborgs-Posten skriver i ledaren Låt inte barn stå brud:

Hur många som blivit offer för barn- eller tvångsäktenskap är det ingen som vet, enligt regeringens utredare Agneta Lindelöf. Kanske kommer statistik någon gång i höst, för integrationsministern har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga fenomenet. Vad siffrorna än visar är det dock uppenbart att barnäktenskap, trots de civilrättsliga ändringar som kom 2004, fortfarande är ett problem. Det motiverar en lagändring i brottsbalken. En sådan skulle stärka offrens ställning i kampen för deras rätt att själva välja make eller maka

Regering och riksdag bör snarast anta förslaget och på alla områden upprätthålla västerländska fri- och rättigheter i vårt land.
Se mer: Ekot i Föräldrar kan dömas för barnäktenskap.  (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen