Obama vill höja kapitalbeskattningen

De som ser Barack Obama som något annat än en uppenbar vänsterpolitiker borde kanske läsa hur han resonerar om skatter, mer precist vilka han ska höja om han vinner valet i höst. Han talar öppet om att höja reavinstskatten från 20 till 25 procent, och menar att det inte skulle få några negativa effekter.
Men som Wall Street Journal påpekar, så visar tidigare erfarenheter av skattehöjningar på den här sortens inkomster att de inte inbringar några nya friska pengar till statskassan. När skatten höjdes från 20 till 28 procent (en höjning med 40 procent) ökade tillfälligt skatteintäkterna, men fyra år senare drog staten in 13 procent mindre i skatteinbetalningar vid 28 procentig skatt än man gjorde sista året med en 20 procentig skatt.
Och att det snarare är skattesänkningar som ger mer klirr i statskassan visar Wall Street Journal i Obama’s Capital Loss:

John F Kennedy förstod detta och han föreslog sänkningar av reavinstskatten. Bill Clinton förenade sig med den republikanska kongressen 1997 och godkände en sänkning av skattesatsen från 28 till 20 procent.
Kritiker menade att detta skulle sänka skatteintäkterna, och de gnällde när republikanerna sänkte skattesatsen till 15 procent 2003. Men vad som följde i båda fallen var en stor ”upplåsningseffekt”, då investerare sålde mer aktier och tillgångar för att dra fördel av den sänkta skatten . . . När kapitalvinsterna realiserades steg skatteintäkterna till cirka 110 miljarder dollar 2006, från 49 miljarder dollar 2002.

Tidningen påpekar också att betydligt fler ur medelklassen betalar denna kapitalskatt än man kan få intryck av i den allmänna debatten. Hela 47 procent av dem som betalar reavinstskatt tjänar mindre än 50.000 dollar (ca 300.000 kr) om året. Dessa människor skulle drabbas värst av Barack Obamas skattehöjningar. Wall Street Journal skriver:

Om Obama verkligen vill lyfta ekonomin – och medelklassamerikanen – skulle han föreslå sänkta skattesatser, eller indexera dem till inflationen så att invesetrare inte beskattas för vinster som består av luft. Det skulle stå i strid med demokratiska partiets vänsterflygel, dess tro på att skattehöjningar ”för rika” är god politik och inte påverkar tillväxten. Vi tvivlar på att de kloka medlemmarna av Amerikas investerarklass håller med.

Ja, det vore en svår skada för amerikansk ekonomi, och därmed för hela världen, om en vänsterpolitiker vinner presidentvalet i höst. Högre skatter och högre tullar kan få den redan sköra ekonomiska konjunkturen i falla fritt. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen