Kollektivismen pressar tillbaka sjuksköterskorna

PJ Anders Linder analyserar i Svenska Dagbladet lönebildningen som håller vårdpersonalen nere, Kollektiven kommer till korta:

Facklig kamp är helt enkelt en utsiktslös väg till ett verkligt nivålyft av lönerna. Den svenska modellen går inte ut på att åstadkomma förändringar mellan de ­stora grupperna på arbetsmarknaden . . .
Redan idag har vårdförbundare i den privata sektorn bättre betalt än sina landstingsanställda kolleger. För sjuk­sköterskor i mitten av lönespannet skiljer det 2300 kronor i månaden. Det mot­svarar cirka 10 procent – det vill säga två tredjedelar av den löneökning som Vårdförbundet har gått i strejk för. Privata ­arbetsgivare är kanske inte mer givmilt lagda, men de är mycket medvetna om att det har ekonomiskt värde med låg personal­omsättning och medarbetare som engagerar sig i kvalitet och pro­duktivitet.

För att summera: vårdpersonalen borde kräva fler arbetsgivare istället för att strejka mot en offentlig arbetsgivare. Det skulle ge mer i löneutveckling. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen