Miljörörelsen skapar svält och fattigdom

Den i miljösammanhang respekterade Lars Bern går idag på SVD-Brännpunkt till hårt angrepp på miljörörelsen för dess naiva agitation för etanol som energipolitisk välsignelse,  Blåögd kampanj om etanol:

Ända sedan jag började arbeta med miljöfrågor på sjuttiotalet har miljörörelsens representanter ­tjatat sitt mantra om bioenergins välsignelse.
Under trycket från forskarrapporterna om växthuseffekten har man till slut fått gehör för sina idéer. I Europa och Amerika görs nu storskaliga satsningar på biobaserad etanol som ersättning för bensin från olja.
Jordbruksarealer som normalt skulle användas för spannmåls­produktion tas i växande utsträckning i anspråk för etanolframställning. Detta sker samtidigt som efter­frågan på spannmål som livsmedel ökar.
Resultatet är skenande spannmålspriser och hotande masshungersnöd bland världens fattigaste.

Frågan visar att politik inte kan drivas av enfrågerörelser. Politik handlar om att väga samman många olika aspekter. De flesta blundar för att goda avsikter och mål så gott som alltid står emot andra goda avsikter och mål. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen