Hugo Chavez socialism gör Venezuela fattigare

När till och med vänsterblaskan New York Times menar att Venezuela och dess president är illa ute, då har socialismen gått långt. I ledaren Chávez’s Takeover Spree varnar man för de nya tvångskonfiskationer som sker av cement- och byggindustrin, stålföretag och mejerier. Syftet är att sänka konsumentpriserna och på det sättet värva väljare inför höstens val, skriver tidningen, men priset kommer att bli högt för landets ekonomi:

Chavez popularitet har fallit sedan i höstas då väljarna i folkomröstning avvisade hans förslag som innebar att han skulle kunna sitta kvar som president utan bortre gräns. Om inget annat kommer hans regering att kunna använda billigare mjölk och cement för att öka hans popularitet bland Venezuelas fattiga.
Men något som är säkert är att landets ekonomi kommer att drabbas. Chavez hantlangare har visat att de inte har skickligheten — eller ärligheten — att driva företag. Inkompetenta ledningar är ansvariga för fallande produktion i det statligt ägda oljebolaget Petroleos de Venezuela, känt som Pdvsa. Expropieringarna tillsammans med prisregleringarna skrämmer bort synnerligen nödvändiga privata investeringar. Inte ens stigande oljepriser hjälper . . .
Förra året nationaliserade Chavez landets största telebolag och elbolaget som levererar el till huvudstaden Caracas. Dessa nya förstatliganden var ett annat försök att skaffa sig kontroll över Venezuelas ekonomi och politiska liv samtidigt som han skapade fler möjligheter till mutor och korruption.

Ja, för landets bästa är det viktigt att folk i Venezuela inte går på dessa politiska manipulationer. Att man avvisade Chaves obegränsad makt ger en viss antydan till optimism. (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , )

Rulla till toppen