Fritt vårdval över hela landet

I ledaren Fritt vårdval över hela landet skriver Nya Wermlands-Tidningen:

En statlig utredning föreslår att det skall bli fritt vårdval över hela landet – i stil med de modeller som redan finns i landstingen i Halland och Stockholm. Patienterna skall ha rätt att själva välja läkare och vårdcentral, och det skall bli etableringsfrihet.
Ett mycket välkommet förslag som ger makten till de enskilda patienterna och inte till landstingens politiker och byråkrater. Det blir intressant att se hur socialistiska landstingspolitiker, som här i Värmland, handskas med det när vårdvalssystemet blir obligatoriskt.

Ja, men samtidigt har de ingen trovärdighet i att vända sig mot att spelreglerna formas i riksdagen, eftersom socialdemokraterna under sin tid i regeringsmakten införde stopplagar för att förhindra landsting att öka mångfalden. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen