Frihandel kan göra slut på matbristen

I Dagens Industri skriver handelsminister Ewa Björling en debattartikel (ej online) som slår an en offensiv ton. Vid ministermöte inom Dohaförhandlingarna i maj kommer Sverige att kräva tullsänkningar, åtgärder mot interna subventioner och ett avskaffande av samtliga handelsstörande exportstöd. Hon skriver:

De senaste veckorna har larmrapporterna om snabbt stigande matpriser duggat tätt . . . Men den viktigaste bakomliggande förklaringen är faktiskt i grunden positiv. Den har sitt ursprung i att miljoner människor i framför allt Indien och Kina blivit rikare och därigenom fått råd med bättre och mer varierad mat.
Det stora problemet ligger i att dåligt fungerande marknader och en starkt begränsad handel gjort att produktionen inte kunnat hålla jämna steg . . .
I en öppnare och friare värld hade outnyttjad mark odlats upp, fler hade börjat använda grödor som ger en bättre avkastning och störe investeringar hade gjorts i maskiner och redskap . . .
Med sänkta tullar på livsmedel skulle förutsättningarna för såväl producenter som konsumenter förbättras . . . Därför är en friare världshandel ett av de viktigaste enskilda verktygen för att möta dagens matkris.

DET viktigaste, skulle jag vilja säga. Det är bra att Sverige höjer rösten. Det borde vi göra också inom EU — förmodligen världens värsta protektionistiska organisation på livsmedelsområdet. Sverige borde blockera alla beslut i EU man kan tills EU river upp jordbrukspolitiken CAP och öppnar Europa såväl för import som export av livsmedel.
Stigande matpriser har också en inrikespolitisk dimenssion, se Borås Tidning i Marknaden gynnar bonden (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen