Fortsatt avrustning i Sverige

Nya Wermlands-Tidningen summerar läget i ledaren Fortsatt avrustning i Sverige:

Den kroniskt underfinansierade svenska försvarsmakten kommer att fortsätta att avrustas samtidigt som anslagen skärs ned ännu mer, vilket snarast kommer att förvärra situationen ytterligare eftersom regeringen inte i motsvarande grad skär ned på ambitionsnivån och försvarets uppgifter.

Även om det sannerligen inte är en tröst, utan ytterligare understryker hur allvarligt det är att västvärlden inte längre tycks vara villig att försvara sig själv och sina värderingar, så är den försvarspolitiska krisen inte bara svensk. Nato-toppmötet i Bukarest förra helgen präglades av samma uppgivenhet och ovilja. Det rapporterade John Vinocur i International Herald Tribune, Are NATO promises backed by anything?

Historien om Bukarestmötet stinker av pinsamheter. [President Bush] välkomnade Kroatien, som är ett nytt kandidatland i ett Adriatiskt hörn långt bort från Rysslands deklarerade buffertzon. Och det fanns en ny tomhet i Bushs löfte när han sa, ”om ert folks säkerhet hotas, kommer Amerika och Nato att stå på er sida, och ingen kommer att kunna ta friheten ifrån er”. Sedan Bukarestmötet de facto beslutat att inte längre sätta någon yttre gräns för var västvälden slutar, vem kan med trovärdighet försäkra polacker, ester, letter och litauer, alla Natomedlemmar på gränsen till Ryssland, att ett Nato under press inte kommer att nedgradera dem till andra klassens medlemmar?

Vinocur menar att Tyskland och Frankrike demonstrerat hur rädda de är för att utmana Ryssland. Och i Paris ser vänstermedierna det som en framgång att dessa båda länder i Bukarest lyckats få Nato att avvisa förslag från president Bush att föra Georgien och Ukraina närmare Nato-samarbete. Denna undfallenhet kan snart drabba Polen och Baltikum, om Ryssland gör anspråk på att dessa länder ligger inom nya framväxande ryska stormaktens buffertzon.
Vinocur citerar en tysk nyhetsbyrå och sammanfattar Nato-mötet i Bukarest:

Och vinnaren är Ryssland.

Lägg till detta att Europas stater gör som Sverige – avrustar sin militära kapacitet. Allt medan Ryssland, Kina, Iran m fl totalitära stater rustar upp allt vad de kan. Gissa vilka som kommer att höja rösten i världen under kommande år! Inte är det demokratierna.
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen