Angela Merkel regerar Europa

International Herald Tribune har låtit göra en opinionsundersökning om vem européer och amerikaner anser leder Europa, The leader of Europe? Europa-Nytt summerar:

57 procent av tyskarna och 57 procent av spanjorerna svarar Angela Merkel, på frågan om vem som är mest inflytelserik i Europa. Hela 68 procent av fransmännen pekar också på den tyska förbundskanslern medan 39 procent av italienarna instämmer liksom 35 procent av britterna.
Tillfrågade amerikanare nämner till 63 procent den brittiske premiärministern Gordon Brown och Storbritannien som det mest ledande landet vilket européerna inte hjåller med om. Bara mellan 34 procent (Italien) och 6 procent (Frankrike) tror på Brown som europeisk ledare.

Det ligger en hel del i att Angela Merkel är den mest inflytelserike. Hon har lyckats manövrera på ett skickligt sätt, bland annat för att reparera de transatlantiska banden mellan Europa och Amerika. Sarkozy har följt i Merkels fotspår men ibland gör han utfall som stämmer illa med det han tidigare sagt. Exempelvis har Sarkozy med gillande konstaterat att protektionism inte längre är ett fult ord i Europa. Det rimmar illa med ambitioner om en mer öppen värld.
Att amerikanerna nämner Brown är att de bäst känner till honom och att de har lättare att följa brittisk politik på grund av språket. (Detsamma gäller mig. Tysk och fransk politik är svårare att följa om man inte behärskar språken.)
Att Merkel har störst inflytande är också en följd av att Tyskland hamnat mitt i Europa sedan östutvidgningen av EU, och att Tyskland sedan DDR återförenats med förbundsrepubliken är det klart folkrikaste landet på kontinenten.
Tyvärr märks inte Tysklands ökande inflytande på Lissabonfördraget. Där fortsätter man den gaullistiska linjen att dölja makten, istället för att anta federala principer som gäller i Tyskland. (se Alexandersson) (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen