Visst bygger värnskatten på avund

Skatteexperten Danne Nordling bemöter, i Värnskatten ger förlust och borde avskaffas, min ståndpunkt att värnskatten inte bör prioriteras när skatter sänks:

Det skulle ge socialdemokraterna möjligheten att kritisera regeringen för att skattesänkningarna inte ges åt låginkomsttagarna, menar han. Om [Alliansen] inte skulle kunna gå fram med ett så klart budskap som att en skatt som skulle ge högre skatteintäkter genom att avskaffas, kan man fråga sig vad regeringen i så fall skulle kunna vinna på. Dessutom borde ett avskaffande av värnskatten också kunna göras till en moralisk fråga. Vi har inte rätt att ta ut en skatt som enbart har till syfte att skada de 365 000 personer som tjänar över drygt 40 000 kr/mån utan att ens ge några nettointäkter för andra ändamål. En sådan skatt bygger väl på avundsjuka?

Svar: ja. Svenska folket vill trycka till dem som tjänar mer än dem själva. Jantelagen sitter djupt. Avund är en drivkraft hos oss. Den här historien speglar stämningen: “När en lågavlönad i Amerika ser en limousine köra förbi tänker han: en dag ska jag också kunna åka på det sättet! Allt medan en svensk tänker: den där måste vi komma åt, det är orättvist!”
Därför finns ingen mening med att slösa energi på värnskatten. Många vill klämma åt dem som tjänar mer än 40.000 kr/mån bara för att jävlas.
Rätt metod att sänka skatterna är att börja underifrån, just så som Alliansen gör. På det sättet skapas acceptans för skattesänkningar – om regeringen också talar om vad den gör och varför. När människor ser att de faktiskt kan få större frihet genom skattesänkningar än genom lönekrav från LO, kan attityden till skattesänkningar ändras.
Man ska naturligtvis inte sluta att tala om att värnskatten är ekonomiskt vanvett och motiveras med avundsjuka, men politiska partier som vill regera landet kan inte ta täten i avskaffandet. Den opinionen måste växa fram i folkdjupet först. Politik är inte vetenskap, politik är pedagogik. Eller som jag sagt förut: politik är inte främst logos, utan etos med patos. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen