Vårt språks ställning

Svenska språket är inte officiellt språk i Sverige. Idag talas svenska som officiellt språk endast i Finland och inom EU,  skriver Borås Tidning i ledaren För språket i tiden. Tidningen välkomnar språklagsutrednings förslag om att göra svenskan till Sveriges officiella språk:

Förslaget ligger rätt i tiden. Genomslaget för Fredrik Lindströms program om språk och vanor visar på ett stort intresse bland allmänheten. Nyligen startade även Språktidningen som på kort tid har blivit populär. Det finns helt enkelt ett sug efter att ta reda på vad som förenar dem som bor inom Sveriges gränser.

Ja, jag hoppas Alliansregeringen genomför förslaget. Språket är en del av vår identitet. I den här bloggen förekommer ingen engelska, utan citat översätts till svenska. Även om jag är allt annat än en god översättare tar jag mig den friheten, och den tid det tar, därför att jag upplever att det ger en annan förståelse av texten om den läses på modersmålet. Det står ju inte i motsatsställning till att vi faktiskt måste läsa engelska för att alls hänga med i vad som händer i vår tid. Tvåspråkighet ligger i tiden.
Men det är på det egna modersmålet som tankar, analyser och idéer flyter mer fritt än när det är upphängt på ett annat språk som man först ska tolka. Även om vi förstår engelska bra, så tycker i varje fall jag, att budskapet i en text internaliseras bättre i mitt tänkande om jag ser det på svenska. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen