Vårdval Stockholm ger patienterna makten

Socialdemokraterna tänker försöka bland väljarna ute i landet väva samman Stockholmsförakt med en friare sjukvård. Man vill få de 7-8 miljoner svenskar utanför Stockholm att ta avstånd från politiken i Stockholm. Det är därför Mona Sahlin mer uppträder som lokalpolitiker i huvudstaden än som statsministerkandidat.
I går var Sahlin ute på en av stadens vårdcentraler för att kritisera att politikerna förlorar makt, för ”det är inget man kan släppa till privata aktörer”, som Sahlin säger till DN i Upptrappad ordstrid om vårdvalet.
Men vänta lite! Vårdval Stockholm ger PATIENTERNA möjlighet att byta vårdcentral. Makten flyttas alltså inte från politiker tilll ”privata aktörer”, utan till patienterna.
Socialdemokraterna räknar med att svenska folket inte vill ha denna makt, utan vill att politikerna ska lösa problemen åt dem. Och det finns helt klart en stor andel svenskar som vill slippa eget ansvar, man vill ”tillhöra” en vårdcentral. Men! Och det finns ett viktigt men: då måste den offentliga vården fungera. Något den inte gör!
Under socialdemokratins maktinnehav har köerna ökat och tillgängligheten till vården minskat.
Om väljare och patienter vill slippa köer måste man ställa upp på nya lösningar. Och ingen är mer prövad än konkurrens. Det är det som Vårdval Stockholm innebär.
Därför var också Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt ute i verksamheten igår. Hon besökte en vårdcentral som i landstingets regi helt saknade läkare. Nu, som privat enhet, fungerar vården:

De nya ägarna till Kallhälls vårdcentral, ett av landstingets tidigare sorgebarn på grund av att inga läkare ville arbeta där, säger att det inte handlar om att tjäna pengar, utan om att ha inflytande över sitt arbete.
– Vi vill snabbt kunna förändra verksamheten efter patienternas önskemål. Det är svårt i en stor och tung organisation som landstinget, säger Anders Norlin, ägare och en av dagens fyra specialister på vårdcentralen.

Det Alliansen måste göra klart är att den socialistiska sjukvård som Mona Sahlin kampanjar för innebär vårdcentraler utan läkare och med växande köer. Köer är alltid resultatet där socialism tillämpas. De röda drömmarna blir — när den genomförs i verkligheten — alltid ransonering, köer och elände. Alliansen borde också ordentligt dokumentera alla brister sjukvården hade fram till 2006. Sjukvårdsfrågan är, mer än andra politiska frågor, en fråga om vad man presterat. Och socialdemokaterna har inte presterat annat än lägre köer och mindre tillgänglig vård. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen