Det Sahlin missar om landstingen som dåliga arbetsgivare

Radions ekoredaktion rapporterar idag om en ny undersökning från Karolinska Institutet som visar att anställda som är delaktiga och med i beslutsprocesserna på jobbet är mindre sjuka, Stimulerad personal håller sig friskare. Professor Magnus Svartengren säger om personalen som håller sig frisk:

– De kommer med sina idéer till företagsledningen och chefer och hjälper till att utveckla verksamheten.

Gissa om det är en förklaring till att landstingsanställda i högre grad är sjukskrivna. De har usla arbetsgivare som inte tar tillvara personalens kompetens. Ingen landstingschef skulle komma på idén att fråga de anställda. Cheferna är så många i det offentliga att ingen riktigt vet vem som bestämmer.
Kommunal vid St Görans sjukhus räknade för några år sedan (före privatiseringen) ut att en städerska hade 22 chefer över sig. Efter privatiseringen var chefsnivåerna 3 till vd, om jag minns rätt. I min rapport Dogmatism som knäcker vården beskriver Kommunal hur mycket enklare det blev att kunna föra fram idéer och få reaktioner på dem från cheferna, efter privatiseringen.
Vårdval Stockholm syftar ju bland annat till att skapa fler arbetsgivare för de, i huvudsak, kvinnor som arbetar inom vården. Om det blir konkurrens om duktiga sjuksköterskor m fl kommer lönerna att stiga och arbetsgivarna — både i de nya privata vårdföretagen och hos de gamla landstingen — tvingas till att ge vårdpersonalen större makt och inflytande på verksamheten.
Det ”glömmer” Mona Sahlin och socialdemokraterna när de nu ensidigt vänder sig emot att svensk hälso- och sjukvård får fler arbetsgivare genom att fler aktörer blir verksamma.
Socialdemokraterna vill befästa dåliga offentliga arbetsmiljöer och tvinga kvinnorna kvar i jobb med usla löner.
Det är något som Alliansen borde göra klart i den allmänna debatten. Monopol ger köer för patienter och låga löner för kvinnor i vårdyrken. Detta är socialdemokratin för, och de borgerliga emot.
Varför håller Alliansen denna skiljelinje hemlig för väljarna? (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen