Var finns socialdemokratins bildningsideal?

I Smålandsposten ställer Martin Tunström högst väsentliga frågor, i ledaren Skola utan krav:

Var finns egentligen bildningsidealen i dagens arbetarrörelse? Den tidiga socialdemokratin ville upprätta människan med kunskap . . . En annna fråga är vilka vetenskapliga rön som socialdemokraterna i länet lutar sig mot när de vill minska den totala mängd timmar som eleven ägnar sig åt kunskapsinhämtning?

Ja, den tidiga arbetarrörelsen i början på 1900-talet hade som ideal att avskaffa kungens och adelns makt över staten, men inte för att själva sätta sig i deras ställe – så som det blev – utan för att arbetarna, medborgarna, själva skulle ta makten över sina liv. Det var därför ABF och bildningsverksamheten satte igång och fick sådan spridning. Arbetarna skulle läsa och förkovra sig så att de inte skulle vara beroende av någon överhet.
Detta bildningsideal övergav man snart, då man såg att makten låg i att göra arbetarna till offer och staten till deras räddare. Alva Myrdal och andra såg sig sjäva som gudar som skulle ”rädda” arbetarna från sin egen okunnighet genom förmynderi.
Vill socialdemokraterna bli framtidsinriktade är det i denna tidiga frihetliga idétradition man borde leta. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen