Länge leve landsbygden!

För mig är det en gåta att landsbygden bara dyker upp som offer i samhällsdebatten. I vårt nya globala informationssamhälle har ju landsbygden alla möjligheter att konkurrera med städerna om var människor vill bo och jobba. Avstånd betyder mindre. Och en lugn livsmiljö mer.
Därför är det roligt att se att två ledarredaktioner tar upp en offensiv syn på landsbygden idag. I Barometern skriver Per Dahl, Landsbygden har växande del i länets framtid:

I Sverige har vi också växande komparativa fördelar. Klimatförändringar kan medföra mildare förhållanden för oss, med bland annat ökande möjligheter för nischer som vinodling. Problem med vatten i andra delar av världen ökar efterfrågan på det vi i en tempererad klimatzon producerar . . .
Inom lantbruket är också småföretaget och familjeföretaget den viktiga organisationsformen. Arbete och liv går ihop, arbetsplats och livsmiljö. Det är faktorer som mycket länge har ansetts som konstruktiva och delar i ett arv av ansvarstagande och frihet. På sin egen mark bestämmer bonden. Det är framtidsmöjligheter som borde synas långt tydligare i vår samhällsdiskussion än i dag.

I Västerbottens-Kuriren vill Ola Nordebo överge det tröttsamma offerperspektivet som landsbygdsriksdagar och andra initiativ som bygger på att staten ska rädda landsbygden, Landsbygden och staden: hur definieras utveckling?

Landsbygdens bästa chans att vinna den helt avgörande kampen om att bevara nu befintlig service och samtidigt få gehör för reformer för lokal utveckling, är att formulera en egen utvecklingsidé; självmedvetet, utan offermentalitet och utan att acceptera storstaden som utgångspunkt för all framtidsanalys. Hur ser landsbygdens alternativ ut när det gäller attraktiva livsmiljöer för sökande människor, för modernt företagande och flexibel samhällsservice? Så måste man bevisa att hela Sverige inte bara ska, utan faktiskt kan leva.

Ja, med innovationer i småföretagande borde vi kunna se lika ljust på landsbygdens ekonomi som vi ser på de öppna landskapen och skogarna. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen