Vad betyder nya moderaternas fortsatta förnyelse?

I Captus publiceras min analys av Per Schlingmanns tal på monderaternas kommunalkonferens, där han för de egna presenterade hur partiledningen tänkt sig den fortsatta förnyelsen: Vad betyder nya moderaternas fortsatta förnyelse?
Ett exempel på mitt viktigaste budskap framgår i det här avsnittet:

Det Per Schlingmann inte berör är hur nya moderaterna ska försvara sig mot den intensiva skrämselpropaganda som socialdemokratin kommer att rikta mot regeringen, framför allt i just välfärdsfrågorna. Vi fick på Brännpunkt i SVD (10/9) försmak av hur det kommer att låta. I en och samma artikel lyckas socialdemokratiska landstingsoppositionen förklara att Alliansens politik i form av Vårdval Stockholm [som började gälla för två månader sedan]:

 • ”försämrar sjukvården”
 • är ”borgerlig klasspolitik”
 • är ”rent grotesk”
 • ”så styvnackat okänslig”
 • orättvis
 • marknadsliberala övertoner
 • ”förvärrar situationen”
 • omfördelar vård från mindre välbeställda till de mest välbeställda
 • ger makten till företag, inte patienterna
 • ”slår hårt” mot svaga
 • är ”närmast föraktfull”
 • är ”inte hållbar”
 • får ”frän kritik” från alltfler håll.

Det handlar alltså om att gå på offensiven i retoriken, en ansats jag saknar i Schlingmanns budskap. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen