Mackar går på pumpen

Socialdemokratiska Dala-Demokraten riktar befogad kritik mot miljöpolitiken i ledaren Miljön, Mona och Maria:

”Mackar går på pumpen”. Så skulle en rubrik kunna formuleras om nyheten i går att var fjärde bensinmack kan komma att försvinna. Anledningen till det är den lag som träder i kraft från 1 mars nästa år. Den säger att alla mackar som säljer över tusen kubikmeter drivmedel per år ska tillhandahålla minst ett miljöbränsle. Det gör att varje mack måste investera minst en halv miljon kronor i ny cistern och pump. Många mindre mackar, särskilt i glesbygden, klarar inte det och kommer att få lägga ned.
Bilister kommer därmed i många fall att få köra längre sträckor för att tanka och göra ärenden som de hittills kunnat göra på lokala bensinmacken. I och med detta erhålls ett exempel på hur skärpta krav för en, i teorin, bättre miljö kan leda till en sämre miljö i praktiken.

Riksdagen slår undan benen för lanthandeln i Sverige. Eftersom deras kundunderlag är litet lever de på att kunna erbjuda lite av allt. Och bensin är en av de viktigare varorna för att locka kunder. Det är sorgligt att varken Alliansregeringen eller oppositionen förstår att villkoren på landsbygden är annorludna och att staten därför inte kan ställa kostnaddrivande krav på denna känsliga marknad. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen