Svensk biståndspolitik ska äntligen se förtryck

Biståndsminister Gunilla Carlsson presenterade igår riktlinger för en ny biståndspolitik, och pressmeddelandet hade den utmärkta rubriken Bara bistånd räcker inte. Alliansregeringen rensar upp i det träsk med fluffiga ambitioner som s-regeringen med stödpartier hade, men där de bortsåg från det som borde vara det allt annat överskuggande målet: att minska förtrycket i världen. Socialister kan väl inte annat än blunda. Förtryck är socialismens förnamn.
Men nu ska inriktningen ändras. Eller som Claes Arvidsson skriver i Svenska Dagbladet, Nu bjuder UD på andra bullar:

Mot bakgrund av Sveriges trista biståndshistoria är det glädjande att regeringen identifierar förtryck som en av de sex globala utmaningarna och att frihet är ett centralt inslag i politiken.

Också utrikes- och biståndspolitik är områden där den borgerliga Alliansen kan värva väljare genom att visa skillnaden mellan deras strävan efter frihet för människor, medan vänsterblockets mål är höjt i dunkel. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen