Så beklagas att Sverige inte längre har högst skatt

Det är något speciellt att läsa Dala-Demokraten. Under Göran Greiders ledning hymlar man inte om sina socialdemokratiska värderingar. Som idag, då ledaren beklagar att Sverige inte längre har världens högsta skatter, en position som Danmark övertagit:

Så sent som i förrgår kom även nyheten att Sverige har lägre skattekvot, av de som är fientliga till höga skatter även kallat skattetryck, än Danmark. Det landet går om Sverige som världsmästare i skatteuttag för finansiering av offentlig välfärd.

Sedan kommer en analys som mera bygger på principen, som man känner sig själv känner man andra:

Det borgarna sysslar med nu är utdelning av godis inför valet. Den ena gruppen efter den andra utlovas pengar, ofta genom skattesänkningar … Reinfeldts regering försöker köpa sig fyra år till vid makten genom att ge pengar till väljarna.

Var det något Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson gjorde, så var det just att satsa expansivt på nya statsutgifter året före valet. Men vi är ju inte där än. Reinfeldt-regeringen sänkte skatten för låg- och medelinkomsttagarna 4 år före, 3 år före och nu kommer besked om att man sänker skatten 2 år före nästa val.
En annan viktig skillnad är att skattesänkningarna kommer parallellt med att fler lämnar bidragsberoende för att gå i arbete och betala skatt. Den förflyttningen i arbetslinjens namn skapar oanade resurser som räcker både till att finansiera mer av sociala tjänster och skattesänkningar.
Medan Göran Persson plottrade med några enstaka miljardanslag, som han blygsamt döpte till ”Perssonpengar”, genomför Alliansregeringen en strukturell omläggning av hela statsbudgeten. Det är arbetslinjen som resulterar i att transfereringarna minskar. Det är ju dessa bidragssystem som varit gökungen i statens fågelbo. Transfereringar i form av sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning och annat har vuxit och inneburit att satsningar på verksamhet som omsorg, vård och skola uteblivit.
Nu börjar vi se resultatet av denna gigantiska omläggning. Det gör socialdemokraterna oroliga. Och de gör de nog rätt i att vara… (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen