Äntligen en smart miljösatsning: höghastighetståg

Under s-regeringens tid såg miljöpartiet till att kasta uppåt 20 miljarder kronor i sjön genom att kräva järnvägsutbyggnad till Norrland med få resande och långa avstånd. Detta trots att alla vet att järnväg är ett transportmedel som gör störst nytta där resandet är som störst och på kortare och mellanlånga avstånd.
På grund av den vanvettiga transportpolitiken som s-regeringen drev, lade Banverket planerna på konkurrenskraftiga järnvägar där folk reser som mest på is. Men idag beslutade Alliansregeringen att ge Banverket i uppdrag att se över järnvägsnätets framtid.
Då kan större energi läggas på Europabanan, en ny sträckning för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Hamburg över Jönköping och Helsingborg. Man talar också om Götalandsbanan (Göteborg-Borås-Jönköping-Stockholm) Dessa höghastighetsbanor ska klara hastigheter på mellan 300 och 360 kilometer i timmen, att jämföra med X2000 som kör i cirka 210 kilometer i timmen, rapporterar DN i Regeringen vill ha höghastighetståg.
Så används järnvägen på ett effektivt sätt. Det borde skett för länge sedan. Men nu ängligen tar man vettiga beslut som både är ekonomiskt och miljömässigt effektiva. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen