Medierna ursäktar våldet

När journalister och fotografer blev misshandlade och fick sin utrustning stulen och sönderslagen i Bergsjön när de skulle rapportera från platsen sedan en avrättning skett på öppen gata, kunde man hoppas att medierna skulle ta avstånd från våldet. Det våld som i flera år riktats mot brandkår och ambulanspersonal. Men: nej. Journalisterna ursäktar våldet.
Norrköpings Tidningar skriver i ledaren Ursäktat våld:

En del av journalisterna som blivit hotade och slagna uppgav att det var deras eller i ett vidare perspektiv medias fel att gängen i förorten misshandlar dem.
Jo, ni läste rätt. Resonemanget bygger på att eftersom journalisterna inte ”känner” de boende i Bergsjön är fientligheten och attackerna ursäktad. Vidare talades om självrannsakan inom media över hur förorter och dylikt bevakas.
Är det möjligen någon märklig vilja att vara politiskt korrekt som gör att offret skuldbeläggs. Varför läggs inte ansvaret på förövarna? Det finns ingen anledning att ursäkta våldsverkare.

Ja, men bortsett från några ledarskribenter verkar journalistkåren överens om att förortens folk är som djur, på dem kan man inte ställa krav att leva upp till svensk lag. Om man inte ”känner” dem, är det inte förvånande att de bits — ungefär som vilka vilddjur som helst.
Det är avskyvärt att se hur journalistkåren degraderar människorna i förorten och tar ifrån dem deras människovärde genom att inte ställa krav på dem att leva upp till vår civilisations regler. Avskyvärt! (Andra intressanta bloggar om , , , , , , Bergsjön)

Rulla till toppen