Regleringssverige utvidgas nu till djurlivet

Undrar du vart din hårt beskattade lön tar vägen? Tja, till att statliga jordbruksverket sitter och formulerar ”arbetsmiljöregler” för hundar och katter!
Jo, det är sant. Nu räcker det inte för svenska staten att i detalj reglera medborgarnas liv, nu vill staten styra upp hur hundar och katter rastas. Viktigt. Oerhört viktigt!
Och hur sjuk regleringsmentaliteten är i vårt land framgår av att Helsingborgs Dagblad inte av principiella skäl vänder sig emot de nya reglerna i ledaren Svårkontrollerade självklarheter, utan främst ser praktiska problem för staten att kontrollera att rastningsreglerna efterlevs i alla hem och bostäder där hund och katt finns:

Jordbruksverkets nya djurskyddsregler . . . slår nu till exempel fast att hundar och katter måste ha tillsyn minst två gånger om dagen, att de ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett och att hundar måste rastas regelbundet. Det handlar i första hand inte om att komma till rätta med ren vanvård, utan om att få styr på djurägarnas vardag . . . [Man] kan fråga sig hur kommunernas djurskyddsinspektörer ska kunna eller hinna kontrollera att reglerna efterlevs.

Sverige är fantastiskt! (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen