Försäkringskassan manipulerar fusk-kontroller

Vi har de senaste veckorna hört hur Försäkringskassan gått ut med påståenden om att fusket i exempelvis föräldraförsäkringen inte är så omfattande som studierna från Riksenheten mot korruption visat. Svenska Dagbladet rapporterade röster som:

– Vi trodde att det skulle vara en större andel felaktiga utbetalningar, säger Niklas Löfgren, försäkringsanalytiker på Försäkringskassan

Men skälet till att de felaktiga utbetalningarna minskat i Försäkringskassans studie beror på att alla bidragstagare förvarnats om att man kommer att bli kontrollerad!
En förälder har skickat brevet till mig. Så här lyder Försäkringskassans brev:

Kontroll av tillfällig föräldrapenning
Du har valts ut för en särkskild kontroll av tillfällig föräldrapenning vid vård av barn. Försäkringskassan kommer bland annat att göra kontroller hos arbetsgivare, barnomsorg och skola.

Att fusket minskar bland dem som förvarnas om att de extra noga kommer att kontrolleras, kan knappast förvåna någon. Men att Försäkringskassan sedan går ut och framställer det som att deras kontroller kan tolkas generellt är inte annat än vilseledande. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen