SVT i rent propagandanummer om Irak

I SVT:s morgonsoffa får USA-hataren och Castro-kramaren Pierre Schori (s) sitter oemotsagd och ge sin totalt förvridna bild av Irak. Inslaget bryter mot allt vad opartiskhet och saklighet heter. SVT har ingenting lärt. Det här inslaget demonstrerar hur vänstervridet SVT är. Inga andra röster än vänsterns får komma till tals. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen