Försvaret värt sitt pris som försäkringspremie

I Ekots lördagsintervju fick överbefälhavaren Håkan Syrén chans att förklara vad som händer inom försvarsmakten och varför. Genom att visa hur toppstyrt försvaret är från riksdagen, som måste fatta beslut på en detaljnivå som knappast gäller inom någon annan verksamhet, framgick en viktig förklaring till kaoset.
Tänk det företag som inför varje förändring måste vända sig till 349 personer som inget kan om verksamheten, men ändå anser sig ha rätt att bestämma! Med så många kockar blir det naturligtvis en katastrofal soppa.
Göteborgs-Posten är inne på rätt lösning när det gäller budgetstyrningen i ledaren Ingen världspolis:

Skapa en försvarsbudget som är anpassad till verkligheten. Riksdagen tenderar att ge försvaret så lite pengar och så många uppgifter som möjligt . . . En modern försvarsbudget måste utgå från vilka uppdrag riksdagen ger försvaret. Pengar måste kunna flyttas utan riksdagsbeslut och det behövs en betydande marginal för oförutsedda utgifter.

Men jag gillar inte att tidningen vill sänka ambitionerna för Sveriges möjligheter att försvara sig mot ett yttre hot, och samtidigt hjälpa människor i nöd:

Självklart finns också anledning att fundera om Försvarsmakten verkligen skall vara engagerad i så många krishärdar runt om i världen samtidigt. Svenska soldater tjänstgör i dag på 15 platser i tre världsdelar. Ambitionen är vacker, men pengarna till en svensk världspolis saknas.

Den erfarenhet svenska soldater får genom att lösa uppgifter i okända miljöer är helt ovärderlig inför en katastrof här på hemmaplan. Någon regelrätt invasion av Sverige är inte troligt, men ett terrorattentat eller annan katastrof är inte uteslutet. Och det går inte öva på specifika scenarier eftersom det är omöjligt att förutsäga hur de kommer att se ut. Därför är det erfarenhet att lösa uppgifter i skarpt läge och i kaos, den bästa föreberedelsen Sverige kan skaffa sig.
Soldaterna som tjänstgjort i Afghanistan, Kosovo, Tchad med flera oroshärdar har erfarenheter och kunskaper som tillför vår beredskap stora värden när de kommer hem. I en kris på hemmaplan är det kunskap som är värd varje krona den kostat att inhämta. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen