Tilltron till staten urholkas när Danielsson går fri

På SVT Debatt publicerar jag idag en artikel om Justitieombudsmannens maktlöshet, och använder förre statsministerns statssekreterare Lars Danielsson som exempel.
Så som ordförande i Medborgarrättsrörelsen vill jag se att JO får tillbaka den makt ämbetet hade från början:

Under 1800-talet var det inte ovanligt att JO åtalade ett 20-tal ämbetsmän om året för fel begångna i tjänsten. Och i flertalet fall fälldes den åtalade och dömdes till fängelse, avsked eller upp till en årslön i böter.

Hur makt- och meningslöst detta ärevördiga JO-ämbete blivit illustreras just i JO:s granskning av Lars Danielsson:

Och i inget fall är det mer uppenbart än när statsministerns statssekreterare Lars Danielsson inför Tsunamikommissionen, konstitutionsutskottet och JO framförde felaktiga och motstridiga uppgifter. Eller ljög, i vardagligt språkbruk.
I sin granskning konstaterar JO att Danielssons agerande är ”ytterst otillfredsställande”, ”synnerligen anmärkningsvärt” och att Danielsson intar ”en svårförståelig ståndpunkt” om att hans eventuella brister är av ringa betydelse. Det är inte svårt att hålla med JO . . . Men eftersom den svenska lagstiftningen är helt tandlös har JO idag inga möjligheter att ställa Lars Danielsson inför domstol och utkräva kännbart straff för allvarliga fel i tjänsten.

Nej, istället spekuleras det om Danielsson är på gång för ett smöruppdrag för UD i Hongkong.
Om statens ämbetsmän kan undgå bestraffning för fel och brister, då undergrävs respekten för staten. Därför tycker jag det är högst besynnerligt att vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet inte ställer upp på att skapa ordning och reda i staten. Om de ska få svenska folket med sig på att staten ska organisera välfärd och ha monopol på trygghetssystemen, måste folket känna tillit till att staten inte är korrupt.
Men istället är det liberaler och konservativa som driver rättssäkerheten i staten. Även om de vill se en mindre stat, så är det högst väsentligt att det som staten gör med sitt våldsmonopol, sker utan korruption, mygel, lögner eller efter makthavarnas godtycke.
Grundlagsutredningen har chansen att inför sin slutrapport senare i år förstärka och återupprätta Justsitieombudsmannen till det som ämbetet en gång var: en vakande hök över statstjänstemännens agerande.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,
)

Rulla till toppen