Sjukvården går under i syrefattig planekonomi

Göteborgs-Posten skriver i informativ ledare, Vårdgarantin ett luftslott:

Mer pengar, fler läkare och sjuksköterskor. Inget tycks hjälpa. Varken socialdemokratiska eller borgerliga regeringar rår på den svenska sjukvårdens benägenhet att administrera köer i stället för att behandla patienter.

Så går det i planekonomier. Där tar byråkratin över. Och när den borgerliga regeringen fortsätter – och t o m höjer – det speciella statsbidraget för köbekämpning inträffar naturligtvis bara en sak: köerna växer!
För vad gör en byråkrati som märker att den får betalt för att INTE utföra operationer utan ställa folk i kö?
De gör naturligtvis köerna längre! Det ger mer klirr i kistan.
Att socialister inte begriper denna logik som ett barn kan förstå förvånar mig inte, men att liberala politiker inte fattar är obegripligt. Antingen är borgerliga politiker i själ och hjärta socialister eller så är man synnerligen obegåvade. Jag vet inte vilket som är värst.
Resultatet är att tusentals patienter lider i vårdköer därför att sjukvården inte har rätt incitament – att snabbt och effektivt operera och behandla. För att detta ska uppstå krävs är konkurrens. Så förbaskat enkelt är det.
(Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen