Är Nato nära samanbrott?

Det var ord och inga visor från USA:s försvarsminister Robert Gates när han talade vid den årliga säkerhetskonferensen i München igår. AP satte rubriken: Gates: NATO’s very survival is at stake. Och till och med DN citerar talets huvudtema på ledarsidan:

Om Natos insats i Afghanistan misslyckas så är det ett allvarligt säkerhetshot inte bara mot USA utan också mot Europa. Men många av Europas invånare tycks inte ha förstått hotet mot den europeiska säkerheten.

Ja, i Europa har medier och politiker en skrämmande oförmåga att se sig själva som en del av världen. Man talar om USA kontra fundamentalister, som om Europa kunde sitta på läktaren och se strider mellan andra parter utkämpas utan att Europa påverkas.
Men så är det ju inte. Världen blir allt mindre och alla är intimt sammanbundna. Om totalitära regimer lyckas vända den globala utveckling vi haft sedan 1970-talet mot allt fler demokratier, till att diktaturer går på offensiven, är det inte något som i första hand drabbar USA, utan just Europa.
Vi ligger närmare oroshärdarna i Mellanöstern. Och när tyrannerna finner USA vara ett för svårt mål att attackera, så ligger det mjuka och försvarslösa Europa närmare.
Om vi inte tar den ideologiska striden mellan demokati och diktatur i Afghanistan, Irak och varhelst den uppstår, kommer vi snart att få föra den striden på våra gator i Europa. Iran kan snart ställa sig i främsta ledet i kampen mot demokrati, laddad med kärnvapen.
Det är verkligen dags för Europa att vakna. Vi kan inte låta USA ensamma försvara frihet och demokrati i världen. Vi i Europa måste solidariskt ta vår del av ansvaret. Om Europa inte ställer upp i Nato, riskerar västvärldens samarbete på försvars- och säkerhetspolitiska området att falla samman. Det gynnar bara en sida: ofrihetens och antidemokratins.
Läs hela Gates föredrag här: Secretary of Defense Robert Gates at Munich Conference on Security Policy. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen