När staten är hälare

Eskilstuna-Kuriren tar upp temat bloggen lyfte igår med anledning av att Skatteverket använder stulen bankinformation, När staten är hälare:

Stöld är en orätt och ett brott. Det gäller även stöld av sekretessbelagd bankinformation – i Sverige, i Tyskland såväl som i Liechtenstein. Ur ett moraliskt perspektiv kan normer brytas om handlingen tjänar ett högre syfte. Men det är ett ställningstagande som varje individ får göra själv och eventuellt ta konsekvenserna av. En stat ska inte ha den lyxen. Dess syn på rätt och fel måste vara betydligt mer fyrkantig.
Här har vi en stat som belönar tjuvar, som köper stöldgods och andra stater som använder den stulna informationen för att spåra ekonomisk brottslighet. Det riskerar att motverka ambitionen att förmå människor att göra rätt för sig. Varför följa lagen när staten inte gör det? Varför inte blåsa staten på skattepengar?

Ja, det Skatteverket gör är motsatsen till vad som kännetecknar en rättsstat som följer lagarna. Det är en korrumperad stat som själv agerar och tänker som kriminella. Det är märligt att politiker-Sverige inte reagerar. Är det därför att partipolitiker numera är en del av staten, inte en del av folket? Mitt svar är: ja. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen