Miljardrullning till vänsterorganisationer

I höstas uppmärksammades afrikakännaren och journalisten Pär Krause för en bok om bristerna i biståndet, bland annat i en poddradiointervju i Frihetsjournalen: Biståndsindustrins krassa intresse.
Nu har han givit ut en rapport som granskar de 4,2 miljarder (!) skattekronor som SIDA varje år pumpar ut i olika organisationer: GONGOs och deras roll i biståndet.
I politiska korrekthetens namn har “folkrörelser” och frivilligorganisationer internationellt gått under beteckningen NGO, som har mycket hög status. Om detta säger Krause:

– Många frivilligorganisationer är helt beroende av Sida för sin ekonomi, och många lever ingalunda upp till kravet på 10-procentig egenfinansiering. I stället för det engelska uttrycket NGOs, Non-Governmental Organizations, borde de kallas GONGOs, Government-Organized Non-Governmental Organizations.

Rätt. GONGOs stämmer bättre eftersom organisationerna är statsfinansierade och därför lever i symbios med staten.
Krause riktar också kritik mot att pengarna så lättvinligt betalas ut. Flera av dem som tar del av skattepengarna verkar mot demokrati och till stöd för diktaturer. Det borde inte vi skattebetalare finansiera.
Här har Anders Borg ett sparområde att titta närmare på. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen