“Integrationen” har givit fäste för hedersförtryck

Det är sorgligt att se hur också Dagens Nyheter försöker blanda bort korten och vill smeta ”patriarkalt förtryck” på Sverige som helhet i dagens ledare Rädda flickor.
Men det är invandrade familjer som kastar ut sina flickor från balkongen för att döda dem. 
Det är ytterligare ett bevis på att den förda integrationspolitiken – som syftat till att immigranter ska behålla sin kultur och inte eftersträva att leva efter svenska normer, istället har det hetat att svenskar i integrationens namn har skyldighet att lära sig de invandrades kultur – är en katastrof.
Det är denna ”integrationspolitik” som i allra högsta grad inbjudit och tillåtit det förtryck tidningen talar om.
Dessutom är det inte enbart flickor som förtrycks av fäder. Pojkar har heller ingen rätt att avvika, och mödrar och mostrar deltar i och understödjer förtrycket. Att tala om patriarkalt är därför felaktigt. Det är ett kulturellt förtryck. Normer från kulturer som är oförenlig med den svenska.
Lösningen heter assimilering. Sverige måste förklara att immigranter som vill bo och leva i vårt land för framgång har att följa våra lagar och normer och lära sig vårt språk. Bara så kan man smälta in, skaffa jobb och bygga sig en framtid här. Varje gång deras gamla kultur står i konflikt med den svenska, måste den svenska gälla så länge man är i Sverige.
Läsare har frågat om det inte räcker att hävda västvärldens humanism och upplysning inför dessa immigranter från primitiva kulturer i Mellanöstern. Varför snäva av till det svenska? Visst är det så att det svenska är en del av det västerländska. Med detta kulturarv kommer man långt. Men det krävs mer för att bli framgångsrik i ett enskilt land i väst. Svenska utvandrare lärde sig engelska i Amerika, därför att det inte räckte att hävda det svenska i det nya landet. Samma sak gäller för invandrare i Sverige. Här når man inte framgång om man inte också kan språket och lojaliserar sig med svenska lagar och regler. Våra sociala koder är också egna, inte gemensamma med väst. 
(Jag erkänner gärna att jag tror jag hade haft lättare att lyckas i USA än vad jag gör här i Sverige. Att vara idérik väger tyngre där, medan jantelagen är starkare här, och bångstyrighet skapar mindre rädsla bland amerikaner än den gör bland konsensus-maniska svenska etablissemang. Egensinniga passar bättre för vinnarmentaliteten i USA än för svenska sociala koder som går ut på att smälta in genom att fjäska. Man kan alltså avvika från sociala koder och normer, men priset är högt. Och man har ingen rätt att hävda att andra ska försörja en därför att man inte vill smälta in.) (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen