Först kränkt vinner

Maciej Zaremba har skrivit ännu en avslöjande reportageserie, denna gång om hur lärarutbildningen blivit ett dårhus. Så här lyder introduktionen till del 1, Först kränkt vinner:

Räcker det att studenten säger ”Jag är kränkt” för att läraren skall ställas i skamvrån? Det verkar så, åtminstone på Lärarhögskolan i Stockholm. Där finns det studenter som anser att det är kränkande att det krävs korrekt svenska av blivande svensklärare. Maciej Zaremba ser en lagstiftning som skulle skydda mot trakasserier vändas till sin motsats.

Själv är jag så trött på alla som reflexmässigt hävdar att de är ”kränkta”. Det är en retorik hämtad från andra, icke-kristna kulturer där man vinner framgång på att anklaga och hämnas på andra snarare än att göra något produktivt själv.
Det är folk som inte respekterar upplysningen, strävan efter kunskap och belöning för goda prestationer – oberoende av alla andra faktorer – som tar till ”jag är kränkt!!!” för att bryta sönder den västerländska civilisationens grundfundament.
Ingenstans kan det göras tydligare än på svenska lärarhögskolor, där nu kunskap inte står i centrum utan lärarelevernas behov av ”respekt” även om de saknar de kunskaper som läraryrket kräver.
Det är så här man raserar en civilisation.
Hur länge ska vi låta det ske?! (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen