Arrangerar Obama kvinnor att svimma på valmöten?

Mediernas granskningen av Barack Obama är ännu i sin linda – men den har börjat. I Wall Street Journal konstaterar James Taranto att vid minst fem tillfällen på senare tid har en kvinna svimmat under Barack Obamas valtal på ett sätt som gjort att Obama avbrutit sitt tal för att ropa efter sjukvårdare och från scenen i mikrofonen fråga om hon är okej, We Shall Be Overcome.
Los Angeles Times konstaterar att svimmningarna nu är uppe i sex till antalet. Nyhetsbyrån på nätet, Breitbart TV, har klippt ihop videor/ljudfiler från dessa många tillfällen och visar att Barack Obamas låter varje tillfälle bli ett betydande avbrott i talet: Fired Up and Falling Down: String of Crowd Fainting Incidents Hits Obama Rallies. Taranto frågar:

Hur ska vi tolka detta? En cyniker kan undra om alltihop är arrangerat, med tanke på hur ofta det händer och hur ädel Obamas stadardiserade reaktion ser ut att vara. Men om det är spontant, är det på ett sätt ännu mer obehagligt . . . Obama har förmåga att väcka starka känslor — en förmåga som kan vara farlig hos en politiker. Vad mer har han att erbjuda? Det är den tuffa frågan att besvara, och det gör tanken på en president Obama rätt oroväckande.

Ja, titta på videon. Nog framstår det som ett iscensatt inslag. Jag avvaktar dock med min slutsats till vi ser om svimningarna fortsätter nu när medierna uppmärksammat dem, eller om de plötsligt upphör i återstående primärval. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen