FN-förbundet: sätt in militärt våld i Darfur

Äntligen har FN-kramarna insett att det krävs militär styrka för att få bukt med de som håller människor i förtryck runt om i världen. I Svenska Dagbladet skriver Svenska FN-förbundet, Sätt in militärt våld i Darfur:

[V]arken FN:s fredsplan, generalsekreterare Ban Ki-moons egna ansträngningar ­eller medlaren Jan Eliassons arbete [har] kunnat stoppa konflikten, som nu går in på sitt sjätte år. Nu krävs en ny strategi – en strategi som inbegriper våldsanvändning i enlighet med FN-stadgan … Den nya folkrättsliga doktrinen ”skyldighet att skydda” innebär att omvärlden ska ingripa där staters ledare inte kan eller vill skydda den egna befolkningens liv och säkerhet … Som en sista utväg bör [en ny] resolution innehålla möjligheten till en militär ­intervention med stöd av FN-stadgans sjunde kapitel om våldsanvändning.

Exakt. Det är människors fri- och rättigheter som ska skyddas – inte tyrannernas rätt att döda sitt folk. Det sistnämnda är faktiskt innebörden av den så kallade “folkrätten”.
Jag har länge ansett att det är så här världssamfundet ska agera. Och det var så här USA agerade i Irak 2003. Och det är vad som borde skett i Rwanda 1994. Militärt våld är det enda diktaturer förstår. Menar man allvar med mänskliga fri- och rättigheter måste man bannemig vara beredd att upprätthålla dem med militär våldsmakt. Annars är det bara hyckleri och tomt prat. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen