Biståndsmedel till militär Tchadinsats

Det är bra att riksdagsman Carl B Hamilton (fp) nu ställer sig bakom den ambition som biståndsminister Gunilla Carlsson (m) tidigare framfört om att biståndsbudgeten ska kunna finansiera militära insatser i u-länder. Folkpartiet har varit motståndare till detta — av för mig obegripliga skäl.
Nu visar det sig i praktiken, i Tchadinsatsen, hur korkad den strikta uppdelningen i bistånd och försvar är. Eftersom försvarsdepartementet inte har budgetmedel tvingas den svenska styrkan att vända hem från Tchad kort tid efter man kommit på plats. Samtidigt översvämmar biståndsbudgeten med miljard efter miljard som ingen vet hur man ska slösa bort, annat än på att bränna dem på värdelösa projekt som ofta försvårar situationen för fattiga människor i länder där svenska skattemedel bara göder korruptionen.
Alliansregeringen måste ta sig samman och följa det råd som Carl B Hamilton lämnar i Ekot, Biståndspengar till Tchadstyrkan. Läs också Bo Pellnäs kommentar: Sverige gör sig till åtlöje i EU och Tchad (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen