ÖBs film nödvändig när medierna är så dåliga

Massmedierna driver upp en opinionsstorm mot den internfilm som Överbefälhavaren har skickat ut till över 30 000 anställda, inklusive reservofficerarna. Skälet: filmen har kostat 3,7 miljoner att göra och distribuera. Detta samtidigt som försvaret ska spara, kvider Officersfackets ord­förande Lars Fresker.
Försvarsmaktens informationsavdelning svarar att man i den timslånga filmen når ut med en lägesuppdatering om hur försvaret utvecklats sedan riksdagen 2004 tog beslut om omfattande förändringar och besparingar.
Kostnaden är 110 kr per anställd inklusive porto. Ett mycket lågt pris för ett så effektivt sätt att nå ut till en stor grupp människor.
Och hade ÖB behövt nå ut med denna information om svenska massmedier skött sin uppgift och bevakat försvars- och säkerhetspolitiska frågor på ett seriöst sätt? Nä. Men nu förmedlar inte medierna en balanserad bild av omvärlden, utan en starkts propagandistisk och vinklad bild, inte minst om Afghanistan och Irak. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen