Apoteksmonopolet steg för steg

Sverige har till skillnad från de flesta andra västländer statligt Apoteksmonopol. Alliansregeringen kommer att gå försiktigt fram när detta monopol avvecklas. Ett första steg är att receptsystemet ska läggas utanför statliga Apoteksbolaget så att nya apotekskedjor kan starta apotek i Sverige.
Barometern skriver i Bra förslag till förnyelse och utveckling:

Eftersom de nya aktörerna kommer att vara fria att förhandla fram sina inköpspriser gentemot läkemedelsföretag, kommer vi att få en faktisk prispress.

Kristianstadsbladet påpekar i Bra medicin att slopa monopol:

Utredningen föreslår vidare en utökad e-handel, det vill säga en möjlighet att kunna köpa mediciner via internet. Även detta lär pressa priser och öka tillgängligheten.

Och Nya Wermlands-Tidningen pekar på en annan fördel, Slopat apoteksmonopol:

I Sverige går det bara ett apotek per 11 000 invånare. I övriga Europa går det ett apotek på 4 000 invånare. Det säger sig självt att tillgängligheten där är betydligt bättre. Det beror på att det där inte finns några statliga monopol och att marknaden där anpassat sig efter kundernas efterfrågan. Utan att förringa apotekspersonalens kompetens så har det ändå varit onödigt krångligt att få sina läkemedel. Ve den svensk som behövt köpa några huvudvärkstabletter sent en lördagseftermiddag!

Visst kan man, som NWT, önska sig en snabbare avveckling av monopolet genom att Apoteksbolaget såldes så att staten inte fortsatte att dominera marknaden. Men med tanke på att Alliansregeringen ännu inte har ordning på sin offensiva strategi, vore det fel att ta steg som man inte förmår försvara i opinionen.
Nu kan vänsteroppositionen inte säga att regeringen ”säljer ut” Apoteket, utan endast ger nya aktörer möjlighet att mäta sig med statens apotek. Även det var ju tidigare förbjudet.
För att större steg i förnyelsen av välfärden ska kunna tas, och de förbättring av servicen den innebär, måste regeringen få igång sin kommunikationsförmåga med folket. Den har ju varit trasig under 2007, men snart måste den ju vara reparerad och förstärkt med ny energi. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen