Obama del av identitetskris

Författaren Christopher Hitchens skriver i Slate att det är något patetiskt och pinsamt med besattheten kring Barack Obamas kampanj, Identity Crisis:

Ju oftare folk hävdar att enbart Obamas identitet är ett “genombrott”, desto mer demonstrerar de att de misslyckats med att frigöra sig själva från de ursprungliga identiteter som fungerade som bojor mot klart tänkande.

I klartext: det är rasperspektiv som styr dessa människors agerande, inte att, så som Martin Luther King eftersträvade, se människors karaktär bortom hudfärg. I nyhetsbladet Frihetsjournalen har jag konstaterat att Barack Obama har vissa egna identitetsproblem och saknar erfarenhet från den storpolitiken. Snarare än denne okvalificerade man borde riktiga statsmän som Colin Powell eller Condoleezza Rice bli aktuella, inte pga deras hudfärg utan pga deras höga och dokumenterade kompetens. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen