Muslimer måste tillåta forskning om koranen

Istället för att försöka stämpla ut all kritisk granskning av islam, borde muslimer som vill vinna förtroende och respekt i väst uppmuntra till akademisk forskning om islam i allmänhet och om koranen i synnerhet. Erik van der Heeg visar i sin intressanta bloggartikel Jakten på den försvunna koranen att islam är den enda av de stora världsreligionerna som faktiskt kan motbevisas genom akademisk textkritik.
Enligt islam är koranen skriven av allah, gud. Inom kristendomen anses bibeln ha inspirerats av gud, medan den kärna som inte kan omtolkas är att Jesus uppenbarade sig på jorden som guds son. Att bevisa eller motbevisa att Jesus funnits är svårt, men att granska koranens ursprung är i högsta grad möjligt att forska om.
Men detta motarbetas intensivt från muslimskt håll, skriver Erik van der Heeg och hänvisar till en global debatt i Wall Street Journal, Asia Times, Atlantic m fl. Det är när man motarbetar akademisk forskning om koranen och dess helighet som man tvingar fram en irrationell hållning i dialogen och umgänget mellan islam och väst. Han summerar:

Och även ”moderata”, intellektuella muslimer – som Tariq Ramadan – sluter sig som musslor och börjar repetera dogmer likt papegojor, så snart som koranens historicitet överhuvudtaget dryftas. Detta är en ovärdig position för en person som bekläder flera akademiska poster vid europeiska universitet och allmänt hyllas som ”islams förste upplysningsteolog”. När koranen nämns släcks uppenbarligen ljuset…

Jag har tagit upp denna brist på intellektuell öppenhet bland muslimska företrädare, bland annat i citat ur Time av Andrew Sullivan (här och här):

Det stora problemet vi har är att en i grunden fundamentalistisk tro, som saknar kapacitet till inre dialog, som vägrar låta sina heligaste texter underställas mindre passionerade vetenskapliga studier, som reglerar alla aspekter av mänskligt liv mycket aggressivt, och som mål har att undertrycka alla andra religioner – denna tro har nu att förhålla sig till en västvärld som sedan länge är van vid total intellektuell frihet …
Kristendomen har omformats och utmanats av vetenskapen som kritiskt granskat boken som blev bibeln. Vi vet avsevärt mer nu än vi gjorde om evangeliet och hur det skrevs och dess kulturella sammanhang … Det finns betydligt mindre forskning, särskilt i muslimska länder, om koranens ursprung. Vi behöver mer forskning. Och för att uppnå det krävs mindre fruktan och mer – frihet.

Ingenting är mer avgörande för relationen mellan den kristna och den muslimska civilisationen. Den akademiska friheten och öppenheten inför faktasökande kan bli den gemensamma grund ur vilken ömsesidig respekt och förtroende kan växa fram. Så länge den muslimska världen tvärtom mörkar och motverkar fri forskning kommer misstänksamheten att finnas kvar. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen