Klimatet ger EU chans till nya tullar

Klimatfrågan missbrukas nu av alla regleringsivrande och planekonomiska krafter för att bryta ner marknadsekonomi och frihandel. Europeiska unionen bildades för att öka friheterna, men år 2008 talar man hellre om nya tullar och regleringar. EUobserver skriver i Brussels considering climate tax on imports:

Europeiska kommissionen överväger att föreslå en tull på koldioxid för import från länder som inte tillräckligt tar itu med växthusgaserna … Enligt ett utkast ska företag från mer förorenade länder utanför Europa tvingas att köpa andelar i EU:s utsläppsrätter.

Självklart är miljön viktig, men titta på de ekonomier som styrts i planekonomi, som gamla Sovjet. Inte är det där de största miljöhänsynen tagits. Tvärtom. Regleringar förhindrar välståndstillväxt i de fattigare länderna vilket kommer att göra att de stannar i fattigdom och får svårare att investera i effektivare och miljövänligare teknik.
Dessutom: om man kan införa nya tullar på grund av miljön, varför inte på en rad andra politiska aspekter EU ogillar i omvärlden? Tullar och protektionism har i århundraden visat sig skada såväl ekonomi, välstånd som miljö. Ändå är det denna väg EU nu överväger. Så utomordentligt korkat.  (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen