Det är viktigast för väljarna i Florida

Miami Herald har frågat väljarna vad som är den viktigaste kvaliteten hos den presidentkandidat de väljer.
För demokraterna är de viktigaste kvaliteterna: ”har mest erfarenhet”. Det uppger 20 procent av de svarande. Allt medan 19 procent uppger ”är en aktör för förändring”. På tredje plats kommer ”representerar mina värderingar”.
Av dessa siffror kan man se att splittringen bland demokrater om Hillary Clinton (erfarenhet) och Barack Obama (förändring) är djup.
Republikanerna är mer samstämmiga: 27 procent anser att den viktigaste kvaliteten hos deras kandidat är att denne ”representerar mina värderingar”. 21 procent svarar att kandidaten ”har en stark moralisk karaktär” och 18 procent svarar ”är en stark och tuff ledare”.
Frågan är bara vem som företräder dessa republikanska ideal bäst…
(Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen