Den tillbakaträngde medborgaren

I nya numret av tidskriften Medborgarrätt skriver jag i ledaren Den tillbakaträngde medborgaren:

I Medborgarrättsrörelsens öppna brev till Grundlagsutredningen handlar två av 18 punkt om att göra JO till ”medborgarnas ombudsman” och samtidigt avsevärt skärpa straffansvaret vid tjänstefel. Det innebär att JO återupprättas och, likt i äldre tider, skulle det bli vanligare att JO åtalar statliga tjänstemän för tjänstefel, slarv och myndighetsmissbruk.
Denna form av vassare granskning av statsmakten skulle göra det lättare för medborgare att få rätt mot byråkratin. Vi kan också räkna med att statens tjänstemän i framtiden mer noggrant skulle hantera sina ärenden. Något av den gamla hederliga ämbetsmannatraditionen kanske skulle kunna komma tillbaka.

Denna form av integritetsskydd har kommit i skuggan bakom data- och kameraövervakning, men för dem som drabbas av felaktigt och slarvigt uppträdande från statsmakten, ofta småföretagare, innebär det att man kan få sitt liv slaget i spillror. Därför är det väsentligt att vi i Sverige återinför de regler som skapade den goda ämbetsmannatraditionen – risken att bli åtalad av JO.
Debatten om integritet blir ofta svart/vit mellan att visa stor tillit till statsmakten och att sakna allt förtroende för densamma. Jag känner människor med båda utgångspunkterna, men jag tycker de har fel. Statsmakten har våldsmonopolet i sin hand för att inte anarki ska uppstå. Och så bör det vara. Men samtidigt får inte statsmakten missbruka sin makt.
Därför måste maktdelning återinföras i svensk grundlag. Olika delar av staten ska hålla varandra i schack. På det sättet ”neutraliserar” olika grenar av statsmakten varandra när det gäller makten över medborgarna. På det sättet blir vi medborgare friare från staten, samtidigt som vi inte gör avkall på rättstryggheten. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen