Demokraterna förtränger Irak i valkampen

Demokratiska partiet låtsas som att inga framsteg görs i Irak, och när man blir påmind om det, hävdar man att trupptillbakadragande ska ske även om det vore i strid med den taktik som nu skapar säkerhet, och även om Irak skulle destabiliseras av ett ovillkorligt trupptillbakadragande.
Det är en taktik som Bill Kristol, den nye konservative kolumnisten i New York Times – och därmed tidningens alibi för att inte vara totalt vänster – inte tror på. Hans kolumn i dagens tidning, The Democrats’ Fairy Tale, visar hur svårt det kommer att bli för Hillary Clinton och Barack Obama att förhålla sig till att de haft fel när de under förra året förklarat att Irak var förlorat.
Om kravet på trupptillbakadragande ligger fast kan den republikanske presidentkandidaten – en Rudy Giuliani eller John McCain – med stor tyngd hävda att det är demokraterna som skapar osäkerhet i världen och våld i Irak genom sina politiska förslag. Det komer då att bli demokraterna som står för hänsynslös utrikespolitik, inte republikanerna.  (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen