70 miljarder i höjd nettolön – känner sig som förlorare

Det är något fundamentalt fel i hur verkligheten beskrivs. Den alltid intressante redaktören för Folkbladet (oberoende s), Widar Andersson påpekar i ledaren Nuders okända alternativ:

Den borgerliga regeringens politik har tillsammans med den goda konjunkturen ökat på penningmängden i samhället. Skattesänkningarna som genomförts har pumpat in runt 70 miljarder nya kronor i kretsloppet. Samtidigt deltar alltfler på den avlönade arbetsmarknaden. Fler har mer pengar att göra av med. Baksidan av denna positiva utveckling är att pengarna riskerar att bli mindre värda; det blir inflation.

Dessa 70 miljarder är den tusenlapp (eller nästintill) som flertalet löntagare med normala eller lägre inkomster fått i högre köpkraft – varje månad – genom sänkt inkomstskatt på lönen.
Ändå svarar över 71 procent i internetenkät (med 26.000 svaranden) i Aftonbladet att de inte är vinnare med Alliansregeringens politik, De tjänar mest på regeringens politik.
När tidningen gör listor över fastighetsskatten ska man komma ihåg att statskassan inte alls belastas med några nya utgifter, utan att det är en omfördelning av skatten från de som har egen bostad till dem som gjort vinst på tidigare bostad. En omläggning som knappast gynnat de “rika”, utan som befriat pensionärer och låginkomsttagare från en hög fastighetsskatt för deras boende.
Bilden av verkligheten är en helt annan än hur det faktiskt ser ut. Svenska folket lever i en chimär skapad av oppositionen. Allt medan Alliansen inte förmår tala om hur verkligheten verkligen ser ut… (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen