Analysera Nato-medlemskap

Kristdemokraternas försvarspolitiker Else-Marie Lindgren tycker att försvarsberedningen ska utreda för- och nackdelar med ett Natomedlemskap, det säger hon idag i en radiointervju: Kd vill att Nato-medlemskap utreds.

– Vi är engagerade i Nato i så många internationella insatser så jag tycker att man hade kunnat ge oss möjligheten att förutsättningslöst utreda ett Natomedlemskap, säger hon.
– Det är utifrån att vi har en förminskad försvarsmakt i dag. Vi har faktiskt en ganska liten del som skulle kunna försvara oss. Vi måste kräva hjälp utifrån och då är Nato en organisation som skulle kunna bistå oss.

Ja, det är löjligt att det officiella Sverige är förbjudet att ens studera för- och nackdelarna med ett framtida medlemskap. Finland har tidigare lämnat denna inskränkta hållning, och tillåter att statliga utredningar analyserar vilka effekterna skulle bli av såväl fortsatt alliansfrihet som medlemskap i militära allianser.
Den förskjutningen tycker jag vi ska göra också i Sverige. Tankeförbud är aldrig bra. Allra minst i känsliga frågor.

Rulla till toppen