Kinas ekonomi har krymt

Utrikespolitiske experten Walter Russell Mead skriver i Los Angeles Times om nyheten att Kinas ekonomi inte alls har vuxit så mycket som omvärlden trott, The great fall of China:

Kinas ekonomi är mindre än vi trott, säger Världsbanken. Omkring 40 procent mindre.
Kina är, har det visat sig, inte en ekonomi i 10-trillioner dollars klassen på väg att närma sig USA. Den är snarare i 6-trillionersklassen, mindre än hälften av USA:s. Under en överskådlig framtid kommer Kina att ha betydligt mindre pengar att spendera på militären och har att möta klart svårare sociala och ekonomiska problem på hemmaplan än vad experter tidigare räknat med.

Förklaringen till att den kinesiska ekonomin grovt överskattats beror på bristande statistiska metoder som Meid redovisar i artikeln. Att Kina utvecklas långsammare än trott innebär både goda och dåliga konsekvenser. Kina kan inte lika enkelt ägna sig åt snabb militär upprustning. Och den politiska “stabiliteten”, alltså kommunistregimens förtryck, kan vara svagare än man räknat med. Till nackdelarna hör ju att kineserna inte fått den snabba ökning av levnadsstandarden som väst förväntat sig. Och Meid förutspår att Kina kommer att vara mindre samarbetsvillig i klimatfrågorna.
Det är alltså svårare än väntat för Asien att mäta sig med väst som ekonomiska stormakter. Än en gång demonstreras hur viktig friheten och demokratin är för utveckling. Varför har världen så svårt att inse det?!

Rulla till toppen