Näringslivet börjar närma sig SD:s kritik av EU

De kanske inte skulle uttrycka det så själva. Sverigedemokraterna är ju fortsatt ett känsligt fenomen inom etablissemangen, men nog låter det som att näringslivets branschorganisationer börjar föra fram liknande kritik mot EU som Sverigedemokraterna länge gjort?

Jag var med i en paneldebatt i Volvos utställningshall i Kungsträdgården, och där var det bara jag som var klart emot att EU ska införa allt fler förordningar och rättsakter som stryper företagsamheten. De andra ville kompensera med statsstöd. Rena socialismen!

Därmed var jag också den ende som håller med näringslivet i dess kritik av utvecklingen i EU, något som näringslivets branschorganisationer framfört i debattartikel som jag citerar i min ledare i Samtiden: NÄRINGSLIVET BÖRJAR BLI KRITISKT MOT EU:S UTVECKLING

Rulla till toppen