I paneldebatt på Matdagen 2024

Inför branschfolk i livsmedelsindustrin deltog jag i EU-panel på ”Matdagen” i Moderna museet.

Min huvudpoäng var att närhetsprincipen måste överordnas ekologisk odling vid offentlig upphandling (skolor, omsorg mm). Svenskproducerad mat är viktigt också av beredskapsläge.

Dessutom ligger vi i Sverige långt före andra länder när det gäller god djurhållning, och minimalt med bekämpningsmedel, antibiotika mm. Detta miljöarbete ska löna sig, inte bestraffas genom att svensk produktion bli utkonkurrerad av sämre utländska livsmedel.

Rulla till toppen